1 Comment
Sep 15, 2022Liked by Pavel Kasík

Oceňujem analyticko triezvy postoj ku inému vnímaniu dnešného rýchlo sa meniaceho sveta a spoločnosti. Verím v trpezlivosť voči tým, ktorí sú, z rôznych dôvodov zaskočení, ostrakizácia a posmech nepomôže, ale naopak akceleruje spoločenskú priepasť, ktorá sa otvára v rámci spoločnosti.

Expand full comment